Procedura Reklamacyjna

Cel i zakres procedury

Profesjonalne szkolenia kosmetologiczne, najwyższa jakość usług

Drogi kursancie, dokładamy najwyższych starań abyś był zadowolony z procesu kształcenia jednak dbamy również o Twoje prawa.
Poniżej zamieszczamy wzór formularza reklamacyjnego oraz wersję do pobrania pamiętaj jednak, że cały czas czuwamy nad każdym etapem Twojego kształcenia.
Pamiętaj, że cały czas jesteśmy do dyspozycji.
Jeśli nastąpiły jakieś niedogodności zgłoś nam problem od razu a my natychmiast je rozwiążemy .  

Zapoznaj się formularzem!

Zapoznaj się z odpowiednią procedurą !

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji nie później niż 7 dni po zakończeniu szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji po przekroczeniu w/w terminu.
2. Reklamacja szkolenia zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety oceny szkolenia.
3.Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, lub osobiście na adres wskazany w §2 pkt.1 niniejszego regulaminu.
4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na formularzu reklamacyjnym stanowiącym zał. 1 do niniejszej procedury reklamacyjnej i doręczona do Organizatora osobiście , pocztą tradycyjną na adres Agencja Kontact ul.Komuny Paryskiej 39-41 , 50-451 Wrocław lub skanem na adres mailowy: szkolenia@kontact.pl
5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.
6. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
a. powtórzenie szkolenia w innym terminie,
b. realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,
c. zniżka 20% na kolejne szkolenie
d. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
e. zmiana szkoleniowca
f. zmiana poziomu szkolenia
g. zmiana tematu szkolenia
7. Rekompensata zostanie zrealizowana w terminie ustalonym pomiędzy Organizaotrem, a osobą składająca reklamację.
8. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

Zapraszamy !

 

Oferujemy szeroki wachlarz usług, które świadczymy w najwyższym standardzie.

 

Zadzwoń: 884 787 526 Paulina

Napisz : szkolenia@kontact.pl