System Ewaluacji

Ankiety Satysfakcji

Centrum Szkoleń Iwona Kozak to Instytucja  Szkoleniowa branży Beauty i uznana marka w branży kosmetycznej.

Aby każdy kurs był najwyzszej jakości, o która zawsze dbamy pytamy Ciebie o zdanie anonimowo. Na bieżąco analizujemy i przetważamy Twoje uwagi, jeżeli się pojawiają.

Zapoznaj się z Naszym systemem ewaluacji !

Dokładamy wszelkich starań aby cały czas sprawdzać czy spełniamy oczekiwania naszych kursantów. Każde szkolenie jest nadzorowane przez cały okres trwania. Nad prawidłowym przebiegiem czuwa trener prowadzacy szkolenie oraz koordynator ds szkoleń. Nasze formy kształcenia mają na celu maksymalne przekazanie określonej programem wiedzy. Każdy etap szkolenia przemyślany jest tak aby kursant posiadł 100 % umiejetności przewidzianych w zakresie szkolenia. 

Ankieta
Podstawowoym dokumentem ocieniającym realizację celu jest ankieta poszkoleniowa. Uczestnik ocenia odbyte szkolenia pod wzgledem przydatności w praktyce. Ankieta daje nam obraz stopnia osiągnięcia celu i rezlutatu szkolenia.
Egzamin

Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywna opinia trenera wydana na podstawie poprawnie i samodzielnie wykonanego, pełnego zabiegu praktycznego przez uczestnika szkolenia.

Certyfikat
Dokumentem potwierdzającym realizację celu szkolenia oraz opanowania programu szkolenia przez uczestnika szkolenia jest wydany po szkoleniu certyfikat.
Pre test, Post test
Podczas szkolenia kursant jest proszony o wypełnienie pre testu przed rozpoczęciem szkolenia oraz post test po zakończeniu części praktycznej aby ocenić czy posiadł prawidłowy poziom wiedzy.
Panel Pytań
Po zakończeniu części praktycznej trener przeprowadza moduł panelu pytań, dzieki któremu jest w stanie ocenić poziom opanowanej przez kursanta wiedzy. 
Ocena przez Koordynatora Prawidłowego Przebiegu Szkolenia
Podczas wypełniania ankiety koordynator ds szkoleń zada szereg pytań aby upewnić się, że szkolenie przebiegło prawidłowo i zaspokoiło oczekiwania kursanta. 
Ciągła kontrola jakości, natychmiastowa reakcja
Podczas każdego szkolenia w Centrum Szkoleń czuwa koordynator ds szkoleń aby w pełni zapewnić oczekiwania kursanta. Jeśli kursant jakiekolwiek uwagi co do przebiegu szkolenia może je zgłosić w każdej chwili koordynatorowi ds szkoleń abyśmy natychmiast mogli zareagować.  

%

ILOŚĆ WYPEŁNIONYCH ANKIET

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA W ANKIECIE

%

ŚREDNIA OCENA Z ANKIET

%

ZAINTERESOWANIA KURSAMI

Co wchodzi w skład miesięcznego raportu ankiety satysfakcji , który przeprowadzamy w Naszym Centrum Szkoleniowym
Ilość wypełnionych ankiet w miesiącu
Maksumalna ilość punktów do uzyskania z wszystkich ankiet
Liczba uzyskanych wszystkich punktów w miesiącu
Liczba ankiet z min. 1 odpowiedzią ponieżej 3
Najniższa ocena : 0 /30
Najwyższa ocena : 0 /30
Średnia ocen z ankiet :
Zainteresowania kursami :

Zapraszamy !

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, które świadczymy w najwyższym standardzie z Waszą pomocą.

 

Zadzwoń: 884 787 526 Paulina

Napisz : szkolenia@kontact.pl